Montaža hladnjaka

Montaža hladnjaka ovisi o tome je li vaš hladnjak samostojeći hladnjak za vino ili ugradbeni hladnjak za vino.

Samostojeći hladnjaci za vino

Ovu vrstu hladnjaka NIKADA ne ugrađujete u kuhinjske elemente. Samostojeći hladnjaci za vino moraju imati sa svih strana barem 10cm slobodnog prostora kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati i na taj način ohladiti kompresor. Ukoliko se ovim modelima ne omogući hlađenje, kompresor će se pregrijati i vrlo brzo će se pokvariti. Ove modele postavite na čvrstu i stabilnu podlogu, daleko od sunčevih zraka i blizu utičnice.

Ugradbeni hladnjaci za vino

Ovi modeli se mogu ugraditi unutar kuhinjskih elemenata ili ispod radne ploče za savršeni izgled vaše kuhinje. Integrirani modeli slični su podpultnim, ali ovaj model ima sustav hlađenja iza kompresora i nije im potrebno ugraditi prednju rešetku za hlađenje. Kod podpultnih modela topli zrak se odvodi putem ventilacijske prednje rešetke, koja je uvučena unutar hladnjaka tako da prednji sokl kuhinje može biti neprekinut.
Na našim stranicama kod svakog ugradbenog modela možete pronaći skicu sa mjerama za ugradnju vašeg hladnjaka.